Polska wersja

Wykształcenie:

Magister filologii angielskiej – 2001 (KUL) – na podstawie pracy magisterskiej: “Individual and Society in John Steinbeck’s Novels.”

Doktor nauk humanistycznych – 2006 (KUL) – na podstawie rozprawy doktorskiej “Ladies and Gentlemen: Ellen Glasgow and Walker Percy Re-visioning the Blighted Eden.”

Doktor habilitowany nauk humanistycznych – 2018 (KUL) – na podstawie rozprawy habilitacyjnej Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South oraz dorobku naukowego.

.

Jestem profesorem KUL w Katedrze Literatury i Kultury Amerykańskiej. Moje zainteresowania badawcze dotyczą reprezentacji i znaczenia jedzenia w literaturze i kulturze amerykańskiej, literatury regionalnej USA, zwłaszcza literatury amerykańskiego Południa, pisarstwa kobiecego, amerykańskich opowiadań, literatur imigranckich/etnicznych USA, oraz amerykańskiej kultury popularnej. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PTSA), Southern Studies Forum (należącego do EAAS), Society for the Study of the American Short Story oraz Society for the Study of Southern Literature.

Jestem autorką monografii: Aristocratic Ethos in Ellen Glasgow’s and Walker Percy’s Fiction (Wydawnictwo KUL, 2011), The Southern Mystique: Food, Gender and Houses in Southern Fiction and Films (Publicacions de la Universitat de València, 2012), Live and Let Di(n)e: Food and Race in the Texts of the American South (Wydawnictwo KUL, 2017), oraz Race and Repast: Foodscapes in Twentieth-Century Southern Literature (University of Arkansas Press, 2022). Monografia Live and Let Di(n)e została uznana w europejskim konkursie ‘The American Studies Network Book Prize 2018’ za najwybitniejszą monografię autorską z dziedziny amerykanistyki napisaną w języku angielskim przez europejskiego amerykanistę w latach 2016-2017. Kolejna monografia napisana we współautorstwie z prof. Constante Gonzáles Grobą and prof. Ewą Barbarą Łuczak Pathologizing Black Bodies: The Legacy of Plantation Slavery ukazała się nakładem wydawnictwa Routledge w maju 2023.

Zredagowałam również dwa tomy: Dixie Matters. New Perspectives on Southern Feminities and Masculinities (2013) i Ex-Centric Souths: (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries (2019). Dodatkowo byłam redaktorem gościnnym numeru tematycznego “Other Souths on Page and Screen” czasopisma Polish Journal for American Studies (2019).

Na Filologii Angielskiej KUL prowadzę seminaria magisterskie z literatury i kultury amerykańskiej, historii literatury amerykańskiej, kulturoznawstwa amerykańskiego, adaptacji opowiadań amerykańskich, literatury amerykańskiego Południa, oraz tekstów kultury amerykańskiej.

.

Moje publikacje są dostępne na stronach:

Academia

Researchgate